Världens första elväg för laddning av fordon öppnar vid Stockholm Arlanda flygplats

På en vägsträcka utanför Stockholm laddas bilarna som kör på den. Vad som händer är två rälsspår i vägen överför energi vilket laddar batterierna i elbilar och lastbilar som kör på den.

Världens första elektrifierade väg som laddar batterierna i elbilar och ellastbilar som kör på den har öppnats i Sverige.

Cirka 2 km elektrisk järnväg har lagts in i en allmän väg nära Stockholm, men statens vägverk har redan utarbetat en nationell plan för framtida utbyggnad.

Sveriges mål att uppnå ett oberoende från fossila bränslen till 2030 kräver en minskning av transportsektorn med 70 procent.

Tekniken bakom elektrifieringen av vägen som förbinder Stockholm Arlanda flygplats med en logistikplats utanför huvudstaden syftar till att lösa de svåra problemen med att hålla elfordon laddade och att tillverka deras batterier överkomligt.

Energi överförs från två rälsspår i vägen via en rörlig arm fäst på botten av ett fordon. Designen är inte olik den för en Scalextric-bana, där armen automatiskt kopplas av ifall fordonet kör av.

Den elektrifierade vägen är uppdelad i sektioner på 50m, med en enskild sektion som endast drivs när ett fordon är ovanför den.

När ett fordon stannar kopplas strömmen bort. Systemet kan beräkna fordonets energiförbrukning, vilket gör att elkostnader kan debiteras per fordon och användare.

Den “dynamiska laddningen” – i motsats till användningen av laddningsstolpar vid vägkanten – innebär att fordonets batterier kan vara mindre, tillsammans med deras tillverkningskostnader.

En före detta dieseldriven lastbil som ägs av logistikföretaget PostNord är den första som använder vägen.

Hans Säll, vd för eRoadArlanda-konsortiet bakom projektet, sa att både nuvarande fordon och vägar kan anpassas för att dra nytta av tekniken.

I Sverige finns det ungefär en halv miljon kilometer väg, varav 20 000 km är motorvägar, sa Säll.

“Om vi ​​elektrifierar 20 000 km motorvägar kommer det definitivt att räcka”, tillade han.”

Avståndet mellan två motorvägar är aldrig mer än 45 km och elbilar kan redan färdas den sträckan utan att behöva laddas. Vissa tror att det skulle räcka för att elektrifiera 5 000 km.”

Till en kostnad av 10 miljoner kronor per kilometer sägs kostnaden för elektrifiering vara 50 gånger lägre än vad som krävs för att bygga en spårvagnslinje i en storstad.

Säll tillade:

”Det finns ingen el på ytan. Det finns två spår, precis som ett uttag i väggen. Fem eller sex centimeter ner är där elen finns. Men om du översvämmar vägen med saltvatten så har vi funnit att elnivån vid ytan bara är en volt. Du kan gå på den barfota alltså.”

Nationella nät flyttar alltmer bort från kol och olja och batterilagring ses som avgörande för att förändra källan till den energi som används i transporter.

Den svenska regeringen, representerad av en minister vid den formella invigningen av den elektrifierade vägen på onsdagen, för samtal med Berlin om ett framtida nät.

År 2016 anpassades en 2 km lång motorvägssträcka i Sverige med liknande teknik men genom luftledningar på lastbilsnivå, vilket gjorde den oanvändbar för elbilar.

Lämna en kommentar