Hur Stockholm blev världsledande inom användningen av elfordon

Även om trycket på fler elfordon och mer miljömedvetna vägar kan märkas i många länder, är det få som har varit så framgångsrika på det som Sverige, och i synnerhet huvudstaden Stockholm.

Sverige i allmänhet har gjort fantastiska framsteg när det gäller att använda elbilar, och just nu kan man stolt hävda att 36% av alla inköp av nya fordon är elbilar.

Stockholm är dock verkligen staden som ligger i toppen av listorna, eftersom den senaste statistiken visar att 12% av dess fordon är elektriska bilar.

Men exakt hur uppnåddes detta?

Varför kan Stockholm hävda sig vara en ledande stad när det gäller elbilar?

Svaret beror i slutändan på tydlig och konsekvent miljöpolitik som har funnits i decennier.

Byggde rätt infrastruktur

Att vara en ren och hälsosam stad har varit en prioritet för Stockholm i decennier nu, med höga utsläppskrav på plats redan 1996.

Sedan dess har Stockholm successivt lagt till fler åtgärder för att säkerställa att kunderna prioriterar renare fordon genom avgiftsbefrielse på bilar som inte förlitar sig på fossilt bränsle.

Den verkliga förändringen mot fokus på elbilar kommer dock som ett resultat av Sveriges senaste politik som berör infrastruktur för laddningar av elbilar.

Sedan 2014 har Stockholm gjort en stor satsning på att bygga ut sitt allmänna elladdningsnät. Det innebär att Stockholm i dagsläget har en bra bit över 100 publika laddstationer, varav minst åtta är snabbladdare.

Gav korrekta incitament

En av de största problemen när det kommer till en förändring på marknader är kostnaden för inträde. En stad måste ha tydliga policyer som gynnar nya användare, annars föredrar de flesta medborgare att behålla sin nuvarande bil.

Detta gäller särskilt när det kommer till elbilar, eftersom en av de vanligaste frågorna människor ställer är varför en Tesla är så dyr jämfört med andra elbilar.

Elbilar i allmänhet har mer avancerad teknik och mindre marknadsstorlek, vilket gör att kostnaderna kommer att vara högre ett tag till.

Men Tesla utöver det räknas med ännu högre kvalitetskontroll och mer avancerade komponenter, som lägger till ytterligare ett lager av kostnader.

För att undvika dessa fallgropar såg Sverige till att ge ordentliga incitament som kan hjälpa medborgarna att få råd att köpa en elbil.

Sverige ger bidrag på upp till 25% av en elbils kostnad för att kompensera en del av kostnaderna. Detta bidrag är tillgängligt både för privatpersoner och företag så att alla medborgare kan dra nytta av det.

Dessutom finns det andra bidrag på plats för elektriska bussar och andra allmänna fordon, samt ett betydande skatteavdrag för elfordon i allmänhet.

Alla dessa incitament bidrar till att förklara varför elfordon blivit populära är i Stockholm.

Gratis laddning

Att ha tillgång till en elbil och ordentliga laddstationer är i slutet av dagen bara en del av att vara bilägare. Och en av bilägarnas största bekymmer är den faktiska kostnaden för att ladda sitt fordon.

Elpriserna har ju onekligen ökat markant senaste året.

För att hjälpa till med detta har staden ytterligare en uppsättning laddningsfördelar för sina medborgare utöver en detaljerad plan och en karta för laddstationer.

Bilägare som abonnerar på parkeringsplatser i Stockholm behöver oftast bara betala en parkeringsavgift, vilket innebär att själva laddningen är gratis på de flesta orter.

Om man tittar noga på Stockholms policy är det inte svårt att förstå varför det har blivit en av de ledande städerna i världen för elfordon. En växande infrastruktur av laddstationer säkerställer att det är praktiskt att äga en elbil.

Gratis laddstationer hjälper till att kompensera en stor del av den potentiella kostnaden för att underhålla fordon.

En titt på Stockholm avslöjar en grundlig plan för användning av elbilar som onekligen är effektiv, och många länder skulle kunna dra nytta av att göra detsamma.

Lämna en kommentar