Volvo Cars listas på Stockholmsbörsen

Moderbolaget Geely kommer att förbli största aktieägare.

Volvo Cars avser att lansera ett börsnotering och notera på Nasdaq Stockholmsbörsen, i vad som skulle bli en av Europas största börsnoteringar i år, säger biltillverkaren i ett uttalande.

Under 2018 sköt Volvo och Geely upp tidigare planer på att flytta aktier i den svenska biltillverkaren, på grund av handelsspänningar och en nedgång i fordonsaktier.

“Den föreslagna börsintroduktionen förväntas bestå av emission av nya aktier av Volvo Cars för att samla in bruttointäkter på cirka 25 miljarder SEK (2,9 miljarder USD) och en potentiell partiell försäljning av aktier av Volvo Cars huvudägare”, säger den svenskbaserade biltillverkaren. sa i måndags.

Erbjudandet kommer att delas upp i två delar:

  • Till allmänheten i Sverige, Danmark, Finland och Norge
  • Till institutionella investerare i Sverige och utomlands

Den tillade att den första handelsdagen förväntades vara 2021 och att Geely skulle förbli den största aktieägaren.

“Beslutet att gå vidare med en börsnotering kommer att bidra till att stärka vårt varumärke och påskynda vår transformationsstrategi – mot full elektrifiering, direkta konsumentrelationer och nästa säkerhetsnivå. Detta kommer att positionera företaget för att leverera kontinuerligt växande volymer, intäkter och lönsamhet.”

Det säger Volvos vd Håkan Samuelsson i uttalandet.

Källor berättade för Reuters förra månaden att Kinas Geely Holding förde avancerade diskussioner med banker för att notera det svenska företaget under de kommande veckorna, med sikte på en värdering på cirka 20 miljarder dollar.

Volvo har tidigare sagt att de överväger att notera på Stockholmsbörsen under andra halvåret 2021.

Volvos dotterbolag Polestar tillkännagav förra veckan att det hade gått med på att gå till börs genom en fusion med blanco-företaget Gores Guggenheim till ett företagsvärde av 20 miljarder dollar.

Volvo använde tillkännagivandet av börsintroduktionen för att upprepa sina mål från mitten av decenniet, som inkluderar:

  • Den globala försäljningen på 1,2 miljoner bilar per år 2025, en ökning från rekordnivån på 705 452 år 2019
  • EBIT-marginal på 8 till 10 procent
  • 40 procents minskning av CO2-utsläppen per bil mellan 2018 och 2025
  • 50 procent av försäljningen ska bestå helt av elbilar
  • 50 procent av mjukvaruutvecklingen sker internt
  • 50 procent av försäljningen sker online.

Volvos nuvarande svenska institutionella aktieägare, AMF och Folksam, avser att behålla sina sammanlagda 2,2 procents andel i biltillverkaren genom preferensaktier efter genomförd börsnotering.

Lämna en kommentar